Artikel

KBS veteran avtackad

Under lunchen för KBS arbetsdagen avtackades Christer Persson då han avgick som funktionär vid årsmötet i november..

Christer har varit aktiv inom KBS under 46 år bl.a som kassör och på senare år revisor. Gamla minnen berättades bl.a om problemet med att ha pengar till löpande utgifter under hela året. Mycket har hänt inom KBS under dessa 46 år med flytten från gamla varvet, mögligt klubbhus, bygge av upptagningsbrygga, utgämning av uppläggningsplanen, nytt klubbhus och ny C-brygga.

Ingvar Sätterström