Artikel

Klubbholmsbastun hemma för reparation

Nu har bastun från klubbholmen bogserats hem för reparation.

Vår ordförande bogserade med sin busterbåt i 2,2 knop.

Vår arbetssamordnare kommer att kalla ihop arbetslag för bastureparationen. Klubbholmfogden Jonas Remmers är den som dirigerar vad som ska göras på bastun.

Nu i helgen 18-20 maj är det arbetsdagar på klubbholmen för iordningsställande inför sommaren. Anmäl dig till Jonas om du är intresserad att deltaga.

Ingvar Sätterström