Artikel

Kommunens miljöuppföljning

Kommunen förelade KBS att komma in med bl.a. utfasningsplan för biocidfärg, vilket KBS gjorde den 28 december 2017. Nu har kommunens uppföljning kommit med förslag till beslut om föreläggande angående utfasning av biocidfärg.

KBS föreläggs att:

            Följa KBS utfasningsplan

            Sanering av båtbottenfärger ska ske i enlighet med KBS upprättade skydds- och försiktighetsåtgärder

           Inför blästring ska anmälan göras till Miljöavdelningen senast fyra veckor i förväg

           KBS ska inkomma med årsrapport fram till 2021 hur utfasning går

Miljöavdelningen kommer under 2021 att ha uppföljande tillsynsbesök där det kan bli aktuellt med tillsyn på utvalda båtskrov. Enligt miljöbalken är det strafbart att åka med båt med biocidfärg på skrovet i Mälaren. Båtägare som har biocdfärg på sin båt 2021 kan komma att åtalasanmälas som i dessa fall ställs på den enskilde båtägaren.

 

KBS miljödokument finns på hemsidan under "Miljö".

KBS miljöutbildning är nu igång under tisdagskvällen den 15 maj hölls det första utbildningstillfället. Ytterligare fyra utbildningstillfällen kommer att hållas under maj. Alla dessa tillfällen är fulltecknade. I höst kommer utbildningen att fortsätta med fler tillfällen.

Ingvar Sätterström