Artikel

Markarbete vid nya infartsbommen

I arbetet med den nya infartsbommen är det nu dags för asfaltering av infartsytan. Detta görs med start den 17 September vilket kan ge någon eller några dagars trafikbegränsning till hamnplanen. Så snart asfalten är på plats monteras marksensorer som stänger bommen efter passage. Bommen öppnas med befintlig medlemsnyckel.