Artikel

Sensommar på KBS klubbholme

Under måndagen låg klubbholmen på en spegel och solen flödade.

Att segla ut till klubbholmen en sådan dag var inte att tänka på det fick bli alternativt färdmedel.

Mycket har hänt på holmen denna sommar.Bl.a.iordningställt vedförråd för bastun, flisad gångstig till bastun med belysning.

Bastun är upprustad med bl.a. ett nytt fönster på gaveln.

Det nya partytälten stod inte pall för vädrets makter. Vid försommarens storm bröts stålställningen sönder. Den lagades provisoriskt genom att korta ned rören varvid tältduken blev lite för stor. Vid senaste tidens regn bröts stålställningen åter sönder av de vattenfickorna som bildas på duken.

Jonas Remmers har kallat till arbetshelg 22-23 september på klubbholmen då holmen skall iordningsställas inför vintern. Anmäl dig till Jonas eller arbetssamordnare Krister Öhlin.

En av KBS flitigaste båtåkare låg förtöjd vid bryggan, S-O Göransson med fru. Vi fick en trevlig pratsund om gamla minnen, bl.a. berättade S-O om dansbanan som har funnits på berget där det stora bordet idag finns.

Ingvar Sätterström