Utfasningsplan för biocidbottenfärger

Utfasningsplan för biocidbottenfärger

Nytt båtplatsavtal som ersätter det gamla avtalet kan tecknas efter att medlemmen har fått miljöinformation och intygande följa KBS regler och föreskrifter.