Artikel

Välkomnandeskyltar monterade i KBS hamn

Upplands-Bro kommun har nu moterat två välkomnande skyltar i KBS hamnen, en på masthuset vid turbåtsbryggan och en vid gästhamnen. Nu kan turister som kommer in i kommunen med turbåtar, gästande båtar och på skridskor känna sig välkomna till kommunen. Skylten upplyser allmänt om Upplands-Bro kommun med informationskarta över Kungsängen centrum. Tyvärr blev det Marina föreningshuset felplacerat på kartan.

Ingvar Sätterström