Artikel

Våren kom under påsken

Under påsken kom vårvärmen och Mälarens is mosades sönder i små iskristaller. Isläget under vintern har varit det bästa för skridskoåkning på många år med åkning upp till 60 mil.

Under påskdagens kraftig sydliga vind pressades Görvälns is mot KBS-piren.

Vårkänslorna förstärks med öppet vatten och under påsken hördes aktiviteter under båtpressningarna. Vårrustning är i gång.

Hopp om öppet vatten.

Det nya Projektarbetssystemet är i gång. Vassröjning och och trädklippning på piren är utförda. KBS;s enheter utarbetar nu arbetslistor för kommande arbeten som lämnas till arbetssamordnare Krister Öhlin för att sedan koppla in de olika projektgrupperna.

Styrelsen jobbar med förberedelser inför sjösättningen och bryggplatsfördelningen. Årsmötes beslut, att acepptera fåtal "större båtar" bearbetas och förslag på placering av dessa båtar tas fram och kommer att presenteras på extra medlemsmöte.

Tisdagen den 5;e april ser vi fram mot att få uppleva Tobias Törnebohms mycket spännade seglats till Svalbard i ett fantastiskt landskap med naturkrafter som utmanar besättningens kapacitet. Tobias håller föredrag med bilder om äventyret kl. 19.00 i klubbhuset.

Ingvar Sätterström

Livsfarligt att beträda isen nu.

En härlig vårkväll med öppet vatten efter fyra månaders isläggning.