Aktuellt

B-bryggans vattenslang försvunnen

Vattenslangen till B-bryggan är försvunnen. Vet någon vart den har tagit vägen? Slangen var gul av lite kraftigare modell 50 m lång med avstängningskran. 

Ingvar Sätterström

2022 års sjösättning avklarad, glädje med bismak

Under lördagen påbörjades årets sjösättning i regn. Södagen bjöd på sol och allt var klart med uppläggningsplanen avstädad klocka 11.00.Aktuella färger i dessa orostider.

Sjösättningen 7-8 maj 2022

Nu finns turordningslista för sjösättningen  och brygglista uppladdade på hemsidan under Kansli. Dokumenten finns även anslagna i klubbhusets klubbrum.

Ingvar Sätterström

Våren är på gång

I mars hade vi varmt och soligt väder men sedan i april har vi fått fått bakslag med kyla och snö. Nu verkar dock vårvämen var på väg. Isen på Görväln har i vinter varit osäker söder ut från Högnäsudd-Pilskär. Isen i den norra delen av Görväln utanför Kungsängen ligger dock fortfarande kvar men blir allt mer uppluckrad.

KBS framtida verksamhet ifrågasätts

Kommunen har tidigare jobbat fram en Fördjupad Översikts Plan (FÖP) för Kungsängen med siktet på utvecklingen fram till 2040. KBS har tidigare kommenterat denna plan. I huvudsak går FÖP ut på att man vill aktivera KBS området så att de blir mer lättillgängligt för allmänheten att nå Mälarstranden. KBS har haft tidigare kontakt med kommunen och diskuterat i positiv anda hur området skulle kunna aktiveras så utvecklingen blir positivt för både allmänheten och KBS.

Vintern sliter hårt på C-bryggan

Under vintern har C-bryggans yttre del, efter vecket, utsatts för stora krafter. Isen har tagit med sig bryggdelen på väg ut i viken. Luftbubbelanläggning har nu installerats runt bryggdelen och den ligger nu i öppet vatten och driften ut i viken har stoppats.

Bryggdelarna har lappats ihop med en massa kättingar för att förhindra separeringen. De planerade bryggbytet i höst se som allt mer behövligt.

Ingvar Sätterström

Eventuell stöld av utombordare och bensintank

En utombordare med besintank har hittats måndagen den 13 febr. under en filt invid dagvattendammen i KBS hamnen. Detta är andrahandsuppgifter att en boende i Trekanten träffande på en man som plockat upp motorn och påstod att han hade ringt polisen men de inte hade tid så han skulle åka till polisstationen med motorn.

Alla uppmanas att kontrollera om någon har blivit av med motor och besintank och i så fasll polisanmäla och meddela KBS styrelse.

 

Ingvar Sätterström

 

Havsmiljöinstitutets rapport

Havsmiljöinstitutet arbetar med miljömärkning för fritidsbåthamnar utnynande i att minska mijöpåverkan från fritidsbåthamnar. Man har gjort invetering av fritidsbåthamnarna, 2654 hamnar, kartlagt hur hamnarna ser ut genom en enkät där 486 hamnar har svarat samt utvecklat miljömärkningsindex som ska stöda hamnarnas miljöarbete genom egenkontroll.

Rapporten är lång men det finns en samanfattning på sidorna 5-6 som är värd att läsa. Speciellt intressant kan vara hur det systematiska egenkontrollen kan ske i klubbens miljöarbete.

Sidor