Aktuellt

Besök i Stäkets bokskog

Under hösten kan man uppleva färgsprakande prakt en dag då det inte regnar. Bokskogen i Stäket besöktes.Gutefår

Bäverbesök

Ingvar Sätterström

KBS Bildafton 15 nov

Nytt datum för Carina och Conny Hammarlunds föredrag om deras världsomsegling är 15 november, klockan 19.00 i KBS klubbhus. Ingen föranmälan, KBS bjuder på fika.

Ingvar Sätterström

Lediga bryggplatser

Planering av bryggplatser inför sommaren 2024 pågår. Några lediga bryggplatser finns. Kontakta   brygg@kungsangensbatsallskap.se  och anmäl ditt intresse för bryggplats.

Ingvar Sätterström

Båtupptagning 2023

Tidigt på lördagsmorgonen samlades 51 KBS medlemmar för båtupptagning. En bitande byig kall vind kylde ned medlemmarna som dessutom fick kämpa på i lätt regdur.

Med de 15 första båtarna följde massor med sjöväxter upp som samlats nedanför upptagningsbryggan.Det var så mycke växlighet så det måste renasas bort för att kunna fullfölja nedsättning av båtarna i sina vaggor.

Farleden genom Stäket stängd 16 okt-6 nov

Farleden är avstängd i Stäket förbi den nya broinstallationen mellan 16 oktober till 6 november 2023.

Ingvar Sätterström

KBS Miljöstation öppen

KBS miljöstation är nu öppnad efter reparation och uppgradering.

Ingvar Sätterström

Högtryck i skärgården

Äntligen kom sommaren tillbaka trots att det redan blivit september.En tur med kajak i Roslagens skärgård passar bra då vädret blir lite lugnare.

Underhåll av KBS miljöstation

Underhållsarbetet med miljöstationen fortskrider. En grusbädd iordningsställs med fästen för stolpar till en överbyggnad. Miljöstationen skall också målas och fräschas till och sedan placeras under tak.

Ingvar Sätterström

Sidor