Aktuellt

Trevlig sommar

Sommarn är här med badtemperatur i vattnet.

Efter försommarens KBS;arbeten kan vi nu längta ut till klipporna uti skärgården.

Styrelsen tar nu sommarledigt och efter några ytterligare arbetskvällar för arbetslagen så kan även de ta sig ut på sjön tills KBS;arbeten fortsätter i höst.

Klubbhuset

Klubbhuset är nu snart målat runt om.

Arbetskväll i KBS 14 juni 2016

På tisdagskvällen var det stor aktivitet i KBS hamn. Projektarbetena var i full gång med de olika arbetslagen aktiva inom sitt respektive arbetsområden. Markarbetslaget fällde träd i gränsen mot våra bostadsgrannarna. Mycket ris och grenar blev det att ta om hand. 

Ett annat markarbetslag röjde sly i kanten mellan  uppläggningsplanen och vattnet.

Försommarkväll i hamnen

Tibble Sjöscouter

Tibble Sjöscouter, där KBS;s ungdomsverksamhet bedrivs hade säsongsavslutning. Sjöräddningen var inbjudna med räddningsbåt.

Många var intresserade av att studera sjöräddningsbåten och få saker och ting förklarade av sjöräddarna.

Sjöscouterna var uppklädda i uniformsjackor och blev serverade avslutningsmåltid.

Information om turbåten

Information om turbåten Sjösaga finns på följande länk.

/sites/default/files/malartur.pdf

Ingvar Sätterström

Försommarrapport

KBS;s servicebrygga blev räddningen för en båt som inte var vår helt färdigt vårrustad. Båten höll på att sjunka ute på fjärden men kunde bogseras in till KBS. Denna båt och den bogserande seglebåten skall vara borta från KBS inom någon dag enligt båtägaren.

I hamnen har nu de flesta medlemmar sjösatt sina båtar även om några fortfarande saknar masten. Några båtar har haft problem med läckage vid sjöttningen men har nu till största del fixat tätat med byte av slitna läckande delar.

Medlemsarbeten

Vår med rekord

Efter en rekordkall april kom maj med rekordvärme.Detta gjorde att vårrustning av våra båtar blev intensiv den senaste veckan inför sjösättningen i dag lördagen den 7 maj. 

Projektarbeten, nya arbetsplikstrutiner inom KBS

På försök införs nu nya arbetsrutiner för alla aktiva medlemmar i KBS.

De flesta  medlemmarna är nu indelade i arbetslag under ledning av en lagbas.

Arbetslagen har olika projektinriktningar, målning, snickeri, arbete med bryggor, mark ,städning av hus, klubbholmen eller diverse.

Avsikten med försöket är att var och en ska få arbeta med det som man är bra på och även vill arbeta med.  Därigenom  är förhoppningen att klubbarbetena på sikt kommer att minska i omfattning då vi blir effektivare.

Arbetstidsbokningspärmen är tillfälligt indragen.

Nya fönster monterade på klubbhuset

Fönsterbytena på klubbhuset har fortsatt. Nu är nya fönster monterade vid det sydostliga burspråket.

Ingvar Sätterström

Sidor