Aktuellt

KBS medlemmar fortsätter med sjölivet även på vintern

Under söndagen deltog ett antal KBS medlemmar i Isgruppens skridskotur på vildmarkssjöarna Hersen och Tärnan norr om Åkersberga.

Fina isar dock lite lurit att ta sig ut på isen p.g.a. tidigare landlöshet.

Trevliga diskussioner bland deltagarna med olika bakgrunder men med gemensamt friluftsintresse.

Ett av de två hus vi såg under turen.

Stormbyar över KBS

Under förmiddagen på onsdagen drog sydliga stormbyar med regn fram över KBS.Vräsiga vågor från Görväln vräktes över Piren.Gamal vass hade spolats upp på Piren.De uppspolade kvarvarande isbitarna glimmade och längst in i viken skrammlade isresterna.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Ett händelserikt KBS-år närmar sig slutet. Så mycket medlemsarbeten har inte utförts på 20 år sedan klubbhuset blev färdigt. Nu ligger den nya C-bryggan på plats.KBS styrelse tackar alla medlemmar för de extra ordinära arbetsinsatser. Vår Hamnkapen Svante Wibom är mycket nöjd för alla som ställde upp så välvilligt.Isen har lagt sig ut till en linje mellan Öråker och Stäkethalvön.

Navigationskurser

På KBS Facebooksida har Jonas Remmers lagt upp följande text angående kommande navigationskurser inom KBS.

Navigationskurser med start i januari/februari.

Är du/ni intresserade av gå en kurs till förarbevis eller skepparexamen?

Det finns planer på att KBS tillsammans med sjöscouterna gör en repris på förra årets lyckade kurs och kompletterar med skepparexamen om tillräckligt intresse finns. Vid intresse gör du en preliminär anmälan till Anders Räntilä (KBS ordförande).

Vinterliggarna på plats vid nya C-bryggan

Nu har tre av de fyra vinterliggande båtar flyttat över och förtöjt vid nya C-bryggan.Förtöjningen är säkrad även i bojar förutom i bryggan.De fjärde vinterliggande segelbåten kommer senare då han är ute och seglar idag.

Ingvar Sätterström

Montering av Y-bommarna på nya C-bryggan försenas

Monteringen av Y-bommarna på nya C-bryggan ska ske med beslag som löper på en profil. Leveransen av dessa beslag kan inte ske förän efter nyår.De bommar som är tillfälligt upplagda på C-bryggan plockas nu bort från bryggan för att inte frysa fast så återmonteringen förenklas efter nyår. En kranbil med 40 m kranarm är inhyrd för att flytta på bommarna.

Bommarna placeras på Piren i väntan på återmontering.

Ingvar Sätterström

Årsmöteshandlingarna tillgängliga

Nu finns dokumenten inför årsmötet den 29 november uppladade under "Kansli-Årsmöte" samt anslagna i klubbhusets klubbrum.

Revisionsberättelsen kommer att tilläggas senare.

 

Ingvar Sätterström

Efterlysning av ägare till Övergiven båt

Brevikens Båtsällskap efterlyser ägare till övergiven båt. Bild enligt bilaga.

/sites/default/files/Efterlysning%20%C3%B6vergiven%20b%C3%A5r.pdf

 

Ingvar Sätterström

Sidor