Aktuellt

Klarställande av nya C-bryggan fortsätter

Under lördagen fortsatte jobbet med att klarställa nya C-bryggan. De isärtagna bryggdelarna skarvades ihop. 

Nya C-bryggan i KBS hamnen

Efter åratal av planering och ett antal reparationer av C-bryggan så var dagen inne för transport av en ny brygga till KBS. Den 130 m långa bryggan bogserades från Piluddens Båtklubb i Kallhäll. Inte sedan KBS klubbhuset byggdes för 20 år sedan med 30 000 timmar har så stora idieela krafter släps loss som i projektet ny C-brygga. 

En film från bryggflytten  

 

https://youtu.be/wW6UbznSTbw

Nästa steg mot ny C-brygga

Bryggbyteprojektet går enligt planen och gamla bryggan år borta. Nu kommer nästa steg med att hämta nya bryggan i Kallhäll och sedan montera den i KBS hamnen. Planen är att brygghämtningen skall ske under vecka 42 i mitten av oktober. Flytten är dock väderberoende så tidpunkten får styras av vädret.

Nu uppmanas de som ännu inte har jobbat i bryggbytarprojektet att anmäla sig på:    brygg@kungsangenssbatsallskap.se

Nästa steg i bortforslande av gamla C-bryggan

Full aktivitet i KBS på måndagen.

På måndag morgonen kom Conny Hammarlund med en grävmaskin utrustad med en gripklo. Bryggdelarna drogs upp på sjösättningsslipen.Virket mosades av gripklon.För sorteringen monterades metalldelar bort.Metalldelarna som var svåra att få bort vreds loss av gripklon.

Skrotning av C-bryggan

Under onsdagen påbörjades uppkapningen av C-bryggan.Bryggdel efter bryggdel lossas från förankringskättingarna och kapas upp i lämpliga längder.Bryggdelarna bogseras in till daggästbryggan.Planen är att dra upp bryggdelarna på uppläggningsplanen och sågas upp i än mindre bitar så de får plats i en container.En grävmaskin inväntas för uppdragning.

Ingvar Sätterström

Gamla klubbholmsbryggan hemma i KBS

Tisdagen bjöd på fint höstväder med sol och svag västlig vind.På klubbholmen förbreddes losskoppling av den gamla bryggan för bogsering hem till KBS.Förankringskättingarna lossades.Som servicehjälp fanns en Ribbåt och som dragbåt användes en stor stålbåt.

Båtupptagning i både sol och regn

Lördagens båtupptagning av 50 båtar gynnades av sol och fint väder förutom en regnskur på eftermiddagen. Under lördagen jobbades det intensift med att rensa C-bryggan innan byte till ny brygga. El- och vatten-utrustning rensades bort. Bommarna lossades och bogserades bort.Tillfällig förtöjning av bommarna i strandkanten och på lediga båtplatser på B-bryggan.På söndagen fortsatte upptagningen av resterande båtar.

Arbetsdag på klubbholmen

Vid det planerade byte av C-bryggan kommer 35 m brygga bli över. Denna del av bryggan planeras att ersätta befintlig brygga på klubbholmen.Under lördagen jobbade ett arbetslag med att rikta upp och reparera den fasta bryggdelen.Det gamla virket avlägsnas och kommer att ersättas med nytt virke.Lördagens arbetslag som vår arbetssamordnare Krister Öhlin har kallat ihop till klubbhholmsvärden Jonas Remmers.

Sidor