Artikel

KBS;s synpunkter på FÖP

KBS;s styrelse har nu formulerat ett dokument med synpunkter på Fördjupad Översiktsplan (FÖP) Kungsängen 2040 som har lämnats in till Uppland-Bro Kommun. Samrådstiden för synpunkter är nu utsräckt fram till 25 oktober.

Huvudpunkterna är följande:

-KBS är villig att samarbeta för att utveckla området 

-Vill bevara uppläggningsplanen 

- Vill inte ha någon lekplats på uppläggningsplanen  '

-KBS kan tänka sig diskutera att tillåta uppställning av husbilar på uppläggningsplanen under sommarmånaderna samt att öppna upp för caféverksamhet i klubbhuset under vissa tider och bjuda in allmänheten till KBS;s och andra aktörers verksamheter i klubbhuset.

Hela dokumentet kan läsas här 

Ingvar Sätterström