Aktuellt

April 2014

Våren har nu kommit med besked och med stigande temperatur ökar aktiviteterna under presseningarna vid våra båtar. Vårrustningen är i full gång inför sjösättningen. Turordningslista för sjösättningen och hamn-brygglista finner du under mappaen "Kansli".

Belysningsmasterna är på plats vid A- och B-bryggorna. Nu skall de bara elanslutas och trimmas in för rätt ljusflöde.

Reparation av B-bryggan fortsätter.

Trallbeläggningen av altanen på masthustaket pågår.

Ny KBS hemsida

Välkommen till KBS!

Du besöker nu vår nya hemsida som vi vill hålla "levande och aktuell" så att du både finner den information och de funktioner som du behöver som medlem. Vi vill även att andra besökare skall bli intresserade av KBS, av båtliv och av Upplands Bro kommun.

Sidan har en del information som är öppen för besökare men du kan som KBS medlem logga in för tillgång till KBS intern information. Kontakta  rickard.wilde@hotmail.com ange namn och medlemsnummer och begär användarnamn och lösenord.

Februari-mars rapport 2014

Isen i hamnen gick upp första dagarna i mars och våren är här.Vårrustningen av båtarna är igång på sina håll. Några har till och med sjösatt. Kjells sädesärla har dock inte dykt upp ännu så han får tålmodigt vänta ett tag till.

Styrelsen har haft möten i både februari och mars och behandlat löpande ärenden. Vårcirkuläret med faktura är utskickat och avgifter för medlemskap och båtplatser skall nu vara inbetalade. Vi arbetar fortsatt med klubbens funktionärsuppgifter och med årets reparationer och investeringar i hamn, klubbhus och klubbholme.

Båtupptagning

Rapport från klubbholmen

Rapport från klubbholmen den 31 januari.

Klubbholmen ruvar i sitt vinteride. Allt synes var i sin ordning. På bojarna låg runda islock och under grillbryggan var isorglar uppbyggda.

Ingvar Sätterström

Vikingarännet 2014 inställt

Vikingarännet 2014 ställdes in.

Vissa av banans isar behöver mer kyla för att 3000 åkare skall kunna åka på hårda isar.

Vikingarännet har under åren samarbetat med KBS för viss tillgång till klubbhuset.

Ingvar Sätterström

Utbildning i iskunskap,"Hur tjock är isen?"

Hur tjock är isen?

​Under december hölls utbildning i KBS om iskunskap uppdelat på två kvällar. 22 deltog i kursen varav 10 KBS-medlemmar, 13 st. deltog i båda delarna och kunde premieras med kursintyg för genomförd utbildning.

Del 1, iskunskap omfattade:

Januari 2014 rapport

Styrelsearbete

Styrelsen har haft sitt månadsmöte. Planeringen lades upp för fortsatt arbete med bland annat en hel dags möte om "de stora frågorna" för uppföljning av årsmötesbeslut, nya stadgar och hur vi skall arbeta framöver, vem som gör vad. Vaktlistan är indragen och vaktschemat planeras nu. Arbetsuppgifterna planeras för hamn och klubbhus, bryggplatserna uppdateras, Vårutskicket förbereds med faktureringsunderlaget för medlemmarna. Klubbhusritningarna sorteras och vissa scannas.

Ingvar Sätterström 

Sidor